Rešitve

Tu smo, da vam pomagamo poslovati elektronsko.

Upravljanje in nemoteno delovanje EDI (Electronic Data Interchange) sistema je lahko velik, pogosto prevelik izziv za mnoga podjetja. Vzpostavitev in vzdrževanje infrastrukture za EDI zahteva raznovrstno znanje. Podjetje mora poznati vsaj podatkovne formate EDI standardov ter obvladati pretvarjanje in vpeljevanje komunikacijskih protokolov.

Prepustite upravljanje strokovnjakom

Večina podjetij ne premore kadrov z zadovoljivim znanjem, potrebnim za našteta opravila. Podjetje lahko prepusti zunanjim izvajalcem del EDI (na primer samo vključevanje dobaviteljev v EDI proces) ali pa ves EDI sistem. Tako učinkovito zmanjša stroške in se osredotoči na svoje primarne poslovne aktivnosti, proizvodnjo ali storitve. EDI outsourcingPodjetje pridobi usposobljene ljudi, uporabi najboljše poslovne običaje,najsodobnejšo tehnologijo ter doseže nujni obseg operativnih in komercialnih koristi.

  • Učinkovitejše in prilagodljivo poslovanje
  • Zmanjšanje operativnih stroškov in potreb po notranjem kadru
  • Izboljšanje neprekinjenega poslovanja in povečanje učinkovitosti sistema
  • Zagotavljanje zanesljivega EDI poslovanja v prihodnosti

Poslovnim partnerjem olajšajte poslovanje z vami 

Nekatera podjetja vzpostavijo svoje EDI sisteme v upanju, da bodo lahko poslovala s svojimi poslovnimi partnerji. Nato pa spoznajo, da vsi partnerji nimajo enakih možnosti za povezovanje in izmenjavanje podatkov. Zaradi tega se napori in naložbe ne izplačajo.
Zato je zelo pomembno, da podjetja lahko premostijo razlike med različnimi sistemi, različnimi formati podatkov in različnimi protokoli za komuniciranje. Le tako je možno uspešno in uglašeno poslovanje med poslovnimi partnerji.

Svetujemo, vpeljemo, upravljamo

Naš fokus je usmerjen v načrtovanje in zagotavljanje integracijskih rešitev, ki jih lahko popolnoma prilagodimo vašim zahtevam. S kombinacijo naših EDI storitev utrdite obstoječe poslovne vezi, razširite poslovanje z novimi kupci in dobavitelji ter povečate učinkovitost poslovanja. Z našimi izkušnjami in znanjem smo sposobni izvajati zapletene in zahtevne projekte, ki vam zagotavljajo ključne poslovne koristi in prednost pred konkurenco.

  • Celovito zunanje upravljanje in svetovanje
  • Vzpostavljanje varnih komunikacijskih povezav z vašimi poslovnimi partnerji
  • Stalno spremljanje uspešnosti za zagotavljanje optimalne učinkovitosti
  • Hitro vključevanje novih poslovnih partnerjev
  • Redni pregledi in nadgradnje sistema

Imate dodatna vprašanja?

Pokličite nas ali pa nam pošljite elektronsko sporočilo